Vett och Etikett

Visa hänsyn och följ dansgolvets sociala regler.      
Med god vilja, sunt förnuft och samarbete kommer vi långt.
Riktlinjer

Finns till för att alla ska få en trevlig dansupplevelse!
– Vi dansar i inneskor, för allas trevnad.
– Erfarna dansare håller undan för ovana dansare.
– Uppmuntra och stötta varandra. Du kommer långt med vänliga ord.
På Kurs
– Under kursen respekterar vi våra instruktörer och dansvänner. 
– Stör inte utlärningen genom högljutt prat och dylikt.
På dansgolvet
– Håll din rad och linje.
– Gå inte igenom danslinjerna. Gå runt eller vänta.
– Yviga rörelser på golvet ”att uppträda” kan skada andra.
– Alla dansar vi ”variationer”, försök att följa dansens riktning.
– Spillda drycker och mat gör golvet halt och kladdigt. 
– Dansskor blir i värsta fall förstörda av spill på golvet.
Mobiltelefoner
– Mobil och elektronik ska vara inställda på ljudlöst.

LYFT BLICKEN, SLAPPNA AV, LE OCH HA ROLIGT!

Vi har nötfri – och parfymfri zon!

Vi respekterar allergiker och astmatiker, som blir akut sjuka!