Stegterminologi

Stegterminologi i bokstavsordning
Se även Wikipedia:
  Stegkombinationer i Linedance

&/And (och)-symbolen i dansbeskrivningar används för att notera ½ -takt, eller snabbräkning mellan standard takter ex 1&2.

ANCHOR STEP Steget går på 1&2 takt.
Den ena foten sätts strax framför den andra och viktöverföring mellan fötterna.

APPEL JACKS (höger) Steget går på 2 takter.
1. Vikten på höger häl och vänster trampdyna.  Vrid höger fot så att tårna pekar åt höger samtidigt som du vrider vänster häl in mot höger hålfot.
Fötterna är nu i en V-position med tårna pekande utåt.
2. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.
Motsatt rörelse är vänster applejack.

BALL CHANGE Steget går på 1&2 takt. Används i många stegkombinationer.
Snabb viktförändring ena fotens trampdyna till den andra foten.
Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.
HEEL BALL CHANGE (höger) Steget går på 1&2 takt.
1. Sätt fram höger häl & sätt snabbt ner den igen med vikten på trampdynan.
2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot.
KICK BALL CHANGE
1. Kicka med höger fot framåt & sätt snabbt ner igen, lägg vikten på höger trampdyna.
2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot genom att trampa på stället.

BODY ROLL Kan göras framåt, bakåt eller i sidled.

BRUSH Gör en ”svepande” rörelse med fotens trampdyna mot golvet.

BUMP Vickande höftrörelse åt något håll.

CAMEL WALK
1. Steg fram med vänster fot.
2. Lyft höger häl dra höger fot bakom vänster. ställ ner höger häl
3. Lyft vänster häl.

CHA CHA Steget går på 1&2 takt.
1. Steg fram med ex höger fot & ta ett snabbt kort steg med vänster.
2. Steg fram med höger fot igen.
Kan göras på plats, i en framåtrörelse, diagonalt eller i sidled

CHARLESTON /Buttermilk/Montana Kick. Steget går på 4 takter.
1. Peka framåt med ex. höger tå.
2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster.
3. Peka bakåt med vänster tå.
4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.

CHASSÉ Steget går oftast på 1&2 takt.
1. Steg till höger med höger fot & steg intill med vänsterfot.
2. Steg till höger med höger fot.
Kan göras i olika riktningar.

CLAP Handklappning. tillsammans med en annan rörelse, eller för sig själv.

CLICK (fingers) Knäpp med fingrarna.

CLOSE /Together Steg intill den andra foten.

COASTER STEP (höger) Steget går oftast på 1&2 takt.
1. Steg bak med höger fot & steg intill med vänster fot och lägg över vikten på vänster.
2. Steg fram med höger fot.
Kan göras i olika riktningar och med start på höger eller vänster fot.

CROSS (till vänster)En korsande rörelse. Höger fot framför vänster fot.
Kan göras åt båda hållen.

CROSS ROCK (till vänster)
1. Sätt ner höger fot framför vänster och gunga framåt.
2. Gunga tillbaka på vänster fot.
Kan göras åt båda hållen.

CROSS SHUFFLE (höger)
1. Korsa vänster fot över höger & dra höger fot intill vänster.
2. Till höger med vänster fot (liknar en vanlig shuffle, men med korsade ben).
Kan göras åt båda hållen .

CROSS UNWIND
1. Korsa ex. vänster fot över höger fot.
2. Snurra 1⁄2 varv åt höger.
Kan göras åt båda hållen.

DIAGONAL Dansens rörelseriktning 45 graders vinkel från den befintliga positionen.

DIP/DIG Böj knät på det stödjande benet (nig) och sträcka det andra benet.

DRAW/SLIDE/Drag Se steget SLIDE.

ELVIS WALK
1. Steg fram med höger fot och böj in höger knä mot vänster ben.
2. Håll.
3. Steg fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben.
4. Håll.

FAN Steget kan gå på 2 takter Starta med fötterna ihop.
HEEL FAN
1. Vikten på vänster vrid höger häl ut utan att flytta tån.
2. Vrid in hälen igen.
TOE FAN
1. Vikten på vänster, vrid höger tårna ut utan att flytta hälen.
2. Vrid in tårna igen.

FLICK Böj angivet ben bakom motsatt ben eller böj utåt sidan.

FREEZE Stopp och stå stilla i angivet antal takter.

FULL TURN Steget kan gå på 2 takter eller 1&2 takt.  Vänd ett helt varv.

GRAPEVINE/ VINE ”Vinrankan” Steget går på 4 takter.
1. Steg åt höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom den högra.
3. Steg till höger med höger fot.
4. Avslutas med en av följande alternativ på den fjärde takten  touch, point, kick, bruch, scuff, hitch.
Kan göras åt båda hållen.
TURNING VINE Variation av Grapevine, där man roterar mindre än ett helt varv.
ROLLING VINE Variation av Grapevine, där man roterar ett helt varv.

GRIND Sätt hälen i golvet flytta tån från mitten ut till sidan.

HEEL JACK Steget går på 1&2 takt.
& Steg snett bakåt med höger fot.
1. Sätt fram vänster häl & ta tillbaka vänster och lägg tyngden på vänster.
2. Toucha höger fot intill vänster.

HEEL TOUCH ”Nudda” golvet med hälen, utan att föra över någon vikt.

HITCH /knälyft
Dra upp angivet ben med böjt knä. Foten ska hamna i höjd med låret på
motsatta benet om det ska göras ordentligt, något för den som är vig.

HIP BUMP Höft vickning.

HIP ROLL Höftrullning.

HOLD Hållsteg i angivet antal takter.

HOOK Lyft angiven häl och korsa den framför motsatt knä – med tårna pekande neråt.

JAZZ BOX (höger) Steget går oftast på  4:a takter
1. Korsa höger fot framför den vänstra.
2. Steg bakåt med vänster fot.
3. Steg till höger med höger.
4. Steg fram med vänster fot.
Man kan tänka sig att man stegar ut hörnen i en kvadrat (box).
Det finns en hel del variationer på jazz box.  Ofta vänder man ¼ eller ½ varv i boxen,
ibland är det sista steget i boxen utbytt mot ett steg i kors.

JUMP Hoppa.

JUMPING JACKS Steget går på 2 takter.
1. Hoppa isär med benen.
2. Hoppa och korsa benen.

KICK Ett ben lyft som startar från knät. Knät ska inte sträckas ut helt.
Kick kan göras i vilken riktning som helst.

KNEE POP Lyft hälarna från golvet genom att böja knäna. Sätt ner hälarna igen.
Kan göras med ett eller två ben.

KNEE ROLL Rulla ena knät utåt och runt och tillbaka ursprungspositionen.

LOCK Att korsa benen nära varandra, att ”låsa” steget.

LOCK STEP (höger)
1. Kliv fram med höger fot.
2. Dra vänster fot mot höger och lås den bakom och till höger om höger fot.

LUNGE En viktöverföring till ett ben med lätt böjt knä och andra benet sträckt.

LOCK SHUFFLE/ STEP-LOCK-STEP (höger)
1. Kliv fram med höger fot & dra vänster fot mot höger och lås den
 till höger om höger fot.
2. Kliv fram med höger fot.

MAMBO STEP (höger) Steget går oftast på 1&2 takt
1. Rocka fram på höger fot & lägg tillbaka vikten på vänster (recover).
2. Steg höger fot intill vänster.
Mambo step kan göras framåt, bakåt och i sidled.
Det händer också att den görs långsammare på 1, 2, 3. Då är 4 ofta ett håll steg, mambon kan då kallas slow mambo.

MONTEREY (halvt varv)
1. Steg till höger med höger fot.
2. Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider 1/2 varv åt höger.
3. Steg till vänster med vänster fot.
4. Steg intill höger med vänster fot.

PADDLE TURNS (1/4 vänstervarv) Med vikten på vänster fot hela tiden.
1. Peka höger fot ut till sidan och vänd 1/4 åt vänster.
2. Peka höger fot ut till sidan.

PIGEON/HEEL SPLITS  Steget går på 2 takter. Starta med vikten jämnt fördelad på trampdynorna. Vrid ut hälarna ifrån varandra och tillbaka igen.

PIGEON /TOES SPLITS Steget går på 2 takter. Starta med vikten jämnt fördelad mellan fötterna. Vikten på hälarna, vrid ut tårna ifrån varandra och tillbaka igen.

PIVOT /Äldre beteckning på STEP TURN.

POINT Peka med tårna på angiven fot i angiven riktning.

PRISSY WALK
1. Vrid kroppen något åt vänster och sätt höger fot framför vänster.
2. Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster fot framför höger.

REVERSE HOOK Följer oftast en vanlig hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.

REVERSE SAILOR STEP (höger) Steget går på 1&2 takt.
1. Korsa höger fot framför vänster & kliv till vänster med vänster fot.
2. Sätt höger fot bredvid vänster.

ROCK STEP (höger) Steget går på 2 takter. Viktöverföring från fot till fot.
1. Steg fram med höger fot.
2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.
Lyft gärna hälen lite från golvet för en mer mjuk och tydlig rörelse.
Kan göras åt alla håll

ROCK STEP
med vändning (¼) .
1. Steg ut åt höger med höger fot, när du sedan ”gungar” tillbaka med vikten så vänder du samtidigt ¼ varv i angiven riktning.

ROCK & CROSS Steget går på 1&2 takt.
1. Steg till höger med höger fot & lägg tillbaka vikten på vänster.
2. Korsa höger fot framför vänster.

ROCKING CHAIR Steget går på 4 takter.
En stegkombination där den ena foten stannar i en central position medan man ”rockar” fram och tillbaka med den andra foten.
1. Steg fram med höger fot.
2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.
3. Steg bak med höger fot.
4. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.

RUMBA BOX (vänster)
1. Steg till vänster.
2. Sätt höger fot bredvid vänster.
3. Steg fram med vänster.
4. Håll.
5. Steg till höger med höger fot.
6. Sätt vänster fot bredvid höger.
7. Steg bak med höger.
8. Håll.

SAILOR STEP (höger) Steget går på 1&2 takt.
1. Sätt höger fot bakom vänster & kliv till vänster med vänster fot.
2. Sätt höger fot bredvid vänster.

SCISSOR STEP (höger) Steget går oftast på 1&2 takt.
1. Kliv till höger med höger fot.
2. Sätt vänster fot intill höger.
3. Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden.

SCUFF Att göra en svepande rörelse med hälen mot golvet.

SHIMMY Axelskakning växelvis höger vänster i snabb fart.

SHUFFLE (höger) Steget går på 1&2 takt.
1. Steg fram med höger fot & ställ vänster fot intill höger, lägg vikten på vänster fot.
2. Steg fram med höger fot igen.
En shuffle kan göras både framåt, bakåt och diagonalt.
Gör man den till sidan kallas det för chasse.

SHUFFLE TURN (höger) Gör en shuffle samtidigt som du vänder åt höger med start med höger fot.

SKATE Ett skridsko steg framåt där man vrider tårna inifrån och ut.

SLAP Slå handen på knät eller foten.

SLIDE /Draw/Drag, Man ”släpar/drar” angiven fot längs golvet, mot den andra foten.
Kan göras på olika många takter.

STEP Ta ett steg med t.ex. höger fot och lägga sedan vikten på den.

STEP-LOCK-STEP /Lock shuffle (höger)
1. Kliv fram med höger fot & dra vänster fot mot höger och lås den
 till höger om höger fot.
2. Kliv fram med höger fot.

STEP TURN (vänster) Steget går på 2 takter.
1. Sätt fram t.ex. höger fot.
2. Sväng kroppen och foten 1/4 eller 1/2 varv åt vänster utan att lyfta eller flytta vänster ben. Ha inte hela tyngdvikten på höger ben.
(Man kan tänka sig att man har en ”snurrplatta” under foten i detta fall höger fot.)

STOMP Stampa i golvet.

STRUT Steget går på 2 takter. Kan utföras på två olika sätt: Häl eller Tå.
HEEL STRUT
1. Sätt fram hälen.
2. Släpp ner tån.
TOE STRUT:
1. Sätt fram tån.
2. Släpp ner hälen.

SYNCOPATED VINE (höger)
1. Steg till höger med höger fot.
2. Sätt vänster fot bakom höger & steg till höger med höger fot.
3. Sätt vänster fot framför höger.
4. Steg till höger med höger fot.

SYNCOPATED JUMPS & Hoppa till vänster och landa på vänster ben.
1. Sätt ner höger fot bredvid vänster.

SYNCOPATED WEAVE (vänster)
&. Steg lite snett bakåt med vänster fot.
1. Korsa höger över vänster & steg till vänster med vänster fot.
2. Korsa höger bakom vänster.

SWEEP Gör en släpande rörelse med foten.

SWAY En svajande rörelse från höfterna.

SWIVEL Med fötterna tillsammans, flytta tår eller hälar åt samma håll.

SWITCHES Steget går oftast på  1&2 takt.
1. Sätt fram höger häl & Sätt höger fot intill vänster.
2. Sätt fram vänster häl.
Kan göras med både och häl och med båda fötterna.

SIDE SWITCHES
1. Toucha höger tå till höger & sätt ner höger fot bredvid vänster.
2. Toucha vänster tå till vänster.

TOUCH ”Nudda” golvet med foten utan att flytta vikten till den.

TRIPPEL STEP Steget går oftast på 1&2 takter.
Trampa vä-hö-vä på stället eller hö-vä-hö.

TWINKLE är ett valssteg (höger) Steget går på 3 takter.
1. Vänster framför höger.
2. Ta ett litet steg åt höger på höger fot.
3. Steg på stället med vänster.
Kan göras åt båda hållen

TWIST Stå på trampdynorna och flytta hälarna respektive höger och vänster.

TURN En vändning. Den kan ske på olika sätt, ofta vänder man sig mellan två steg.
Ibland räknas vändningen också som en takt.

UNWIND FULL TURN (höger)
1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd 1⁄2 varv åt höger. Ha mestadels
vikten på vänstra foten under hela snurren.
2. Fortsätt snurra 1⁄2 varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot.
Böj lite på knäna för bättre resultat.

VAUDEVILLE (höger) Steget går oftast på 1&2 takt.
& Sätt höger fot lite bakåt och till höger och lägg ner tyngden
1. Korsa vänster fot över höger och lägg ner tyngden.
& Flytta höger fot lätt till höger medans du vrider överkroppen diagonalt till vänster.
2. Sätt vänster häl diagonalt framåt.
Vaudeville steps en kombination av vänster & höger Vaudeville eller omvänt.
Kan göras åt båda hållen.

VINE/Grapevine”Vinrankan” Steget går på 4 takter.
1. Steg åt höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom den högra.
3. Steg till höger med höger fot.
4. Placera vänster fot intill den högra.
eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten är touch, kick eller scuff
Om kombinationen är 2 korsande steg eller fler, kallas steget för Weave.
Kan göras åt båda hållen.

WALK (Stroll) Gå

WEAVE
1. Korsa vänster fot över höger.
2. Steg till höger med höger fot.
3. Korsa vänster bakom höger.
4. Steg till höger med höger fot.
Innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller fler korsande steg.
Dom korsande stegen är växelvis framför och bakom sidostegen.

Kan göras åt båda hållen.

 

WALTZ BASIC (höger)Grundsteg i vals. Steget går på 3 takter.
1. Steg framåt med höger fot.
2. Steg intill med vänster.
3. Steg på stället med höger.
Kan utföras i alla riktningar.